สมศิริทัวร์ ผลการค้นหา 1 - 10 รายการจากประมาณ 10 รายการ 
หน้าแรก
ข้อมูลบริษัท
อัลบั้มภาพ
รายการทัวร์
ติดต่อเราสมศิริทัวร์

ทัวร์ ด้วยข้อเสนอพิเศษสุดกับ guru-tour.com  
   
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ 5 วัน
ช่วงเวลา : ตุลาคม 57
download :  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์d สายการบิน jet asia พบกับไกด์และ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน...

สถานที่น่าสนใจ: #ฮาโกเน่ #ฟูจิ
เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ (3K)

ราคา: 32,900

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลา : ส.ค. - ก.ย. 57

คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิประตู7 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ n 01-04 สายการบินmyanmarairways เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน...

สถานที่น่าสนใจ: #ย่ำงก้ง #เจดีย์โบตะทำวน #เทพทันใจ #พระมหาเจดีย์ชเวดำกอง
การบินไทย (TG)

ราคา: 12,900

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน
ช่วงเวลา : กรกฎาคม - ตุลาคม 57

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ q สายการบิน qatar airways โดยมี เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง...

สถานที่น่าสนใจ: #ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม #บันไดสเปน #เมืองปิซ่า

ราคา: 80,900

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก 8 วัน
ช่วงเวลา : กรกฎาคม - ตุลาคม 57
download :  

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็กอิน u สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (tk) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ...

สถานที่น่าสนใจ: #มิวนิค #อูบาอามาเกา #ฟุสเซ่น #นอยส์ชวานสไตน์ #อินซ์บรูค #ซาลส์บวร์ก #ลินซ์ #เชสกี้ ครุมลอฟ #คาร์โลวีวารี

ราคา: 69,900

ทัวร์เกาหลีใต้ : เกาหลี เกาะเชจู 4 วัน
ช่วงเวลา : ตุลาคม - 7 ธันาวาคม 57

เกาะเชจูตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี จัดตั้งให้เป็นเขตการปกครองตนเองพิเศษ และยังเป็นเกาะที่ใหญี่ที่สุดของ สาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นจุดเชื่อมต่อในหลายประเทศ เช่น จีน, ญี่ปุ่น และเอเชียตะวัน...

สถานที่น่าสนใจ: #เกาะเชจู

ราคา: 13,900

แกรนด์ แคนาดา 10 วัน
ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 57

ชม แก๊สทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของโลก – stanley park สะพานแขวนคาปิลาโน – เกาะวิคตอนเรีย – สวนบูชาร์ด รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย – อุทยานแห่งชาติบานฟ์ โคลัมเบีย ไอซ์ฟิวล์ – น้ำตก โบว์ ทะเลส...

สถานที่น่าสนใจ: #เกาะวิคตอนเรีย #น้ำตก โบว์
การบินไทย (TG)

ราคา: 189,900

JAPAN GRAND TAKAYAMA ROUTE ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 7D4N
ช่วงเวลา : 4-10 ธ.ค. 57

ทัวร์ญี่ปุ่น : (osa-hnd) โอซาก้า นารา วัดโทไดจิ เกียวโต (เมืองมรดกโลก) ปราสาททองคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ กิฟุ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า พิพิธภัณฑ์รถลากโบราณ ซันมาจิซูจิ ตลาดเช้า มัทซึโมโต้ ปราสาทมัทซึโมโ...

สถานที่น่าสนใจ: #ทาคายาม่า
การบินไทย (TG)

ราคา: 59,900

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทา 5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลา : 17-21ก.ย.57

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็นที่ๆคนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกันด้วย • ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นทะเลส...

สถานที่น่าสนใจ: #ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคา: 28,900

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลา : 23-27 ต.ค. 57

คณะพร้อมกนั ที่สนามบินสุวรรณภูมิช้นั 4ผโู้ดยสารขาออกเคาน์เตอร์g ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การ ตอ้นรับและอา นวยความสะดวกใหท้ ่านก่อนเดินทาง...
การูดาอินโดนีเชีย (GA)

ราคา: 30,999

ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลีใต้ เกาหลี เกาะเชจู 4 วัน
ช่วงเวลา : ตุลาคม – 7 ธันวาคม 57

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน eastar jet (boeing 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน k ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษั...

สถานที่น่าสนใจ: #เกาะเชจู #น้ําตกชอนเจยอน #วัดซันบังซา

ราคา: 13,900

 
Copyright © 2014 สมศิริทัวร์ All Right Reserved.
Website by Guru-Tour