คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 51,265
เมื่อวาน : 52,663
 ญี่ปุ่น - คิวชู 5 วัน (TG)


รหัส : jp1
สายการบิน : การบินไทย (TG)
ราคา : เริ่มต้น 32,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,372
ติดต่อสอบถาม : ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ Tel. 08-6369-0834
ความน่าสนใจ :
- ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะควิชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ - เที่ยวชมภูเขาไฟอะโสะ ที่มีปากปล่องใหญ่ที่สุดในโลก - เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนจิโกคุเมงุบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ - พักผ่อนอาบน้ำแร่ในเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ชื่อดังเมืองเบปปุ - ชอ้ปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมอื งฟุคุโอกะ ณ เท็นจินมอลล์ - นอนในเมืองฟุคุโอกะ 2 คืนเต็ม / อสิ ระช้อปปิ้งเมืองฟุคุโอกะ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน
จิโกคุเมงุริ - ภูเขาไฟอะโสะ