คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,713
เมื่อวาน : 52,663
 เบลเยียม-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (EK)


อัตราค่าบริการ
วันที่ ผู้ใหญ่ * เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม  
25 ก.พ.15 - 3 มี.ค.15 53,900 53,900 53,900 7,000 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
11 มี.ค.15 - 17 มี.ค.15 53,900 53,900 53,900 7,000 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
18 มี.ค.15 - 24 มี.ค.15 59,900 59,900 59,900 8,500 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
25 มี.ค.15 - 31 มี.ค.15 59,900 59,900 59,900 8,500 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
*ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
รหัส : pro5
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
ราคา : เริ่มต้น 53,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,399
ติดต่อสอบถาม : ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ Tel. 08-6369-0834
ความน่าสนใจ :
เที่ยวยุโรปกับโปรแกรมสบายๆ ราคาเบาๆ บนิ สู่กรุงบรสั เซลส(์Brussels) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตรุ ัสทกี่ ลา่ วขานวา่ สวยทสี่ ดุ ในยโุ รป แวะทักทายนอ้ งเล็กของประเทศในกลมุ่ เบเนลักซ์ ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เที่ยวชมเมืองศูนย์กลางธุรกิจที่แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดนิ แดนแห่งเสรีภาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของ ทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและวถิชึ วีติ แบบชาวดัทชแ์ ทๆ้ทหมู่บ้านกัง ี่ หันลม (Zaanse Schans)
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองปลาสต์
อัมสเตอดัม - หมู่บ้านกังหันลม
เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ