คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 51,091
เมื่อวาน : 52,663
 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


อัตราค่าบริการ
วันที่ ผู้ใหญ่ * เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม  
15 ม.ค.15 - 17 ม.ค.15 13,900 --- จองทัวร์ - ติดต่อเรา
15 ม.ค.15 - 17 ม.ค.15 13,900 --- จองทัวร์ - ติดต่อเรา
*ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
รหัส : pama1
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
ระยะเวลา : มกราคม - มีนาคม 2558
ราคา : เริ่มต้น 13,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,623
ติดต่อสอบถาม : บริษัท บางกอก เอเชี่ยน อินเตอร์ กรุ๊ป แอนด์ ทัวร์ จำกัด Tel. 02-2477321, 02-2478695,02-2466211
ความน่าสนใจ :
วันที่ 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27ม.ค. 58 วันที่ 29-31 ม.ค. 58, 30 ม.ค.- 1 ก.พ. 58, 31 ม.ค.- 2 ก.พ. 58 วันที่ 1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.พ. 58 วันที่ 19-21, 22-24, 26-28 ก.พ. 58, 27 ก.พ.-1 มี.ค. 58, 28 ก.พ.-2 มี.ค. 58 นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองยํางกุ๎ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา), ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์, สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา), รํวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่วัด ไจ๎คะวาย, สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ๎โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา), ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมืองที่ตลาดสก๏อต, พักดี 3 ดาว พร๎อม! อรํอยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ๎งมังกร กุ๎งแมํน้ํายําง, พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : - ยํางกุ๎ง
- หงสาวดี
- พระธาตุอินทร์แขวน
- สิเรียม