คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 51,146
เมื่อวาน : 52,663
 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 4 วันทัวร์(QV)


อัตราค่าบริการ
วันที่ ผู้ใหญ่ * เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม  
11 ก.ย.14 - 14 ก.ย.14 17,900 17,900
-
2,500 จองทัวร์ - ติดต่อเรา - ดาวน์โหลด
*ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
รหัส : exotic-08
สายการบิน : ลาวแอร์ไลน์ (QV)
การเดินทาง : สายการบินลาวแอร์ไลน์
ระยะเวลา : 11 -14 กันยายน 57
ราคา : เริ่มต้น 17,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,294
ติดต่อสอบถาม : Exotic Travel Limited Partnership Tel. 02-503-4563-5, 09-0564-2269
ความน่าสนใจ :
เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทั้งรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : - หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว
- เมืองวังเวียง
- เมืองหลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก)
- น้ำตกตาดกวางซี
- ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
- วัดเชียงทอง
- วัดวิชุนราช
- บ้านช่างไห