คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 51,585
เมื่อวาน : 52,077
 


10 อันดับแหล่งท่องเที่ยวจีน ค่าตั๋วแพงหูฉี่!

ข้อมูล ท่องเที่ยว ทัวร์จีน

       ซินหัว - ปัจจุบันค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในจีนค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาทิช่วงฤดูกาล ค่าบัตรเข้าหุบเขาจิ่วไจ้โกว มณฑลซื่อชวน(เสฉวน) ราคา 220 หยวน(ราว 1,100 บาท) ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวดังในญี่ปุ่นอย่างภูเขาไฟฟูจิ และภูเขาฮัลลา(HallaSan) ในเกาหลีล้วนไม่เก็บค่าเข้าชม ส่วนพระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) และจัตุรัสแดง (Red Square) กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย เก็บค่าเข้าเพียง 150 รูเบิล(ราว 152 บาท) พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เก็บค่าเข้า 8.5 ยูโร(ราว 360 บาท) ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถทำกำไรจากธุรกิจรายย่อยต่างๆที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวได้จึงไม่จำเป็นต้องเก็บค่าตั๋วแพง ขณะที่ธุรกิจการท่องเที่ยวในหลายๆ สถานที่ของจีนล้วนพึ่งพารายได้จากบัตรผ่านประตูเป็นหลัก ราคาบัตรจึงสูงกว่า 
       
       ซินหัวเปิดเผยรายชื่อ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในจีนที่เก็บค่าบัตรผ่านประตูสูงที่สุด โดยส่วนใหญ่ราคาสูงกว่า 200 หยวน(ราว 1,000 บาท)
 ภูเขาอู่อี๋ซาน มณฑลฝูเจี้ยน (武夷山)
 
       อันดับ 10 ภูเขาอู่อี๋ซาน มณฑลฝูเจี้ยน (武夷山) 
       
       ขุนเขาอู่อี๋ซาน ด้านตะวันตก ถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีระบบนิเวศป่าดึกดำบรรพ์เขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุด มีเอกลักษณ์ที่สุด และมีพื้นที่มากที่สุดในเอเชียกลางเขตละติจูดเดียวกัน ณ ปัจจุบัน ส่วนทางทิศตะวันออก มีทิวทัศน์งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทั้งสายน้ำ ขุนเขาสลับซับซ้อน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยาวนาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมโบราณสถานสำคัญมากมาย ส่วนพื้นที่ตอนกลางซึ่งเชื่อมระหว่างทิศตะวันตกและตะวันออกของอู่อี๋ซาน เป็นเขตอนุรักษ์ต้นน้ำจิ่วฉี่ว์ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
       
       อู่อี๋ซานได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2542
       
       ค่าบัตรผ่านประตู : 140 หยวน(ราว 700 บาท)/วัน, 150 หยวน(ราว 750 บาท) /2 วัน และ 160 หยวน(ราว 800 บาท)/3 วัน
       ค่าบัตรรถนำเที่ยว: 70 หยวน /วัน, 85 หยวน/2 วัน และ 95 หยวน/ 3 วัน
 
 


บ้านขงจื๊อ เมืองฉี่ว์ฝู่ (曲阜三孔)
 
       อันดับ 9 บ้านขงจื๊อ เมืองฉี่ว์ฝู่ (曲阜三孔) 
       
       แหล่งท่องเที่ยว "สามขง" อันประกอบไปด้วย จวนตระกูลขง วัดขงจื๊อ สุสานขงจื๊อ ตั้งอยู่ที่ เมืองฉี่ว์ฝู่ มณฑลซานตง ได้รับการจดทะเบียนมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2537
       
       ค่าบัตรผ่านประตูสำหรับเข้าชมจุดท่องเที่ยวทั้งสามจุด : 185 หยวน(ราว 925 บาท) 
       ค่าบัตรผ่านประตูแยกแต่ละที่ : วัดขงจื๊อ 110 หยวน(ราว 550 บาท), จวนตระกูลขง 75 หยวน(ราว 375 บาท) และ สุสานขงจื๊อ 50 หยวน(ราว 250 บาท)
 
 


อุทยานแห่งชาติหวงหลง มณฑลซื่อชวน (四川黄龙)
 
       อันดับ 8 อุทยานแห่งชาติหวงหลง มณฑลซื่อชวน (四川黄龙)
       
       อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือแปลเป็นไทยว่า มังกรเหลือง เป็นชื่อเปรียบเปรยภูมิประเทศของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งวางตัวคดเคี้ยวอยู่ในแอ่งภูเขา สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในอำเภอซงพัน เขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน(เสฉวน) ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 - 5,588 เมตร มีชื่อเสียงมาจากวัดหวงหลงซึ่งก่อสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อเซ่นไหว้มังกรเหลือง
       
       หวงหลงคือแนวหินสีเหลืองอันเกิดจากการจับตัวของแคลเซียม ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร กว้างราว 300 เมตร สลับทับซ้อนกันเป็นชั้นๆ คล้ายกับมังกร จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เขาซ่อนมังกร" แอ่งน้ำหลากสี ภูเขาหิมะ โตรกธาร และผืนป่า ทำให้หวงหลงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบนที่ราบสูงที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดอย่างแพนด้า และลิงขนทองเสฉวนอีกด้วย อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ พ.ศ. 2535
       
       ค่าบัตรผ่านประตู : 200 หยวน/คน(ราว 1,000 บาท)
 
 


วังโปตะลา ทิเบต (布达拉宫)
 
       อันดับ 7 วังโปตะลา ทิเบต (布达拉宫)
       
       พระราชวังโปตะลา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลาซาบนเขาแดง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,700 เมตร คำว่า ‘โปตะลา’ มาจากภาษาอินเดียโบราณหมายถึง ‘ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์’ พระราชวังโปตะลาเป็นหมู่สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่โตโอฬาร สร้างขึ้นตามลักษณะของขุนเขา เป็นอาคาร 13 ชั้น สูง 117 เมตร มีลักษณะเหมือนป้อมปราการแบบทิเบต เป็นการผสมผสานศิลปะทางสถาปัตยกรรมของทิเบตและจีนโบราณ โดยได้ชื่อว่าเป็น ‘ไข่มุกราตรีแห่งหลังคาโลก’
       
       ค่าบัตรผ่านประตู : ฤดูท่องเที่ยว(พ.ค.- ต.ค.) 200 หยวน(ราว 1,000 บาท) , ฤดูซบเซา(พ.ย.-มี.ค.ถัดไป) 100 หยวน(ราว 500 บาท)
 
 อุทยานจิ่วไจ้โกว มณฑลซื่อชวน(九寨沟 )
 
       อันดับ 6 อุทยานจิ่วไจ้โกว มณฑลซื่อชวน(九寨沟)
       
       อุทยานจิ่วไจ้โกว หรือที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ ตั้งอยู่ในอำเภอจิ่วไจ้โกว(เดิมชื่ออำเภอหนันผิง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบต อาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน(เสฉวน) ภาคตะวันตกของจีน ‘จิ่วไจ้โกว’ ในภาษาจีนหมายถึง แควเก้าหมู่บ้าน (คำว่า จิ่ว = เก้า, ไจ้ = หมู่บ้าน, โกว = แควหรือธารน้ำ) โดยมีที่มาจากชนชาติทิเบต 9 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมธารน้ำ เฉพาะเขตที่มีการเปิดให้สาธารณชนเข้าชมมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 2,000 - 3,100 เมตร มีป่าดึกดำบรรพ์ ภายในมีทะเลสาบน้อยใหญ่ 108 แห่ง ได้รับคำยกย่องว่าเป็น "โลกในเทพนิยาย" เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีนและได้รับ การขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ปี พ.ศ.2535
       
       ค่าบัตรผ่านประตู : ฤดูท่องเที่ยว(พ.ค.- ต.ค.) 220 หยวน(ราว 1,100 บาท) , ฤดูซบเซา(พ.ย.-มี.ค.ถัดไป) 80 หยวน(ราว 400 บาท) 
       ค่าบัตรรถนำเที่ยว : ฤดูท่องเที่ยว 90 หยวน(ราว 450 บาท) , ฤดูซบเซา 80 หยวน(ราว 400 บาท) 
 
 
ซีสยาโข่ว เวยไห่ มณฑลซานตง(威海西霞口)
 
       อันดับ 5 ซีสยาโข่ว เวยไห่ มณฑลซานตง(威海西霞口)
       
       ซีสยาโข่ว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ที่เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือเขตทิวทัศน์ซานโถว เขตอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าตามธรรมชาติเสินเตียวซาน เขตทิวทัศน์เทือกเขาหมัวเทียนหลิ่ง
       
       ค่าบัตรผ่านประตู 3 แห่ง(ซานโถว-เสินเตียวซาน-หมัวเทียนหลิ่ง) : 230 หยวน(ราว 1,150 บาท)
 
 
หวงซาน(ภูเหลือง) มณฑลอานฮุย (黄山)
 
       อันดับ 4 หวงซาน(ภูเหลือง) มณฑลอานฮุย (黄山)
       
       เทือกเขาหวงซานตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน ในเขตมณฑลอานฮุย อยู่ในเขตอากาศโซนร้อนแถบเอเชีย ยอดเขามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,864 เมตร เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงหุบลึก สภาพอากาศที่ตีนเขาและบนยอดเขามีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ประกอบกับรัศมีการส่องของแสงอาทิตย์มายังเนินเขาทางทิศเหนือและใต้ก็แตกต่างกันอย่างมาก ทำให้เกิดทัศนียภาพทะเลเมฆและหมอก ความชื้นสูง ปริมาณน้ำฝนสูง ซึ่งกลายเป็นลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของเขาหวงซาน
       
       ภายในอาณาบริเวณร่วม 1,200 ตร.กม. มีพื้นที่กว่า 154 ตร.กม.ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ‘หวงซาน 500 ลี้’ เป็นดินแดนสุดยอดของเขาหวงซาน อุดมด้วยความงามทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ‘สนประหลาด หินพิสดาร มหัศจรรย์ทะเลเมฆ และแหล่งน้ำพุร้อน’ ที่ถือเป็นชื่อเสียงของเขาหวงซานแห่งนี้
       
       มีคำกล่าวที่ว่า สิ่งที่ทำให้ หวงซาน เป็นที่สุดของภูเขาก็เนื่องจาก มีความเป็นลูกผสม คือ ผสมเอาความสง่างามของไท่ซาน ความอันตรายของหัวซาน ความแปลกของเอียนตั้งซาน ความอ่อนช้อยของเอ๋อเหมยซาน ทะเลหมอกของภูใต้ (เหิงซาน) และ ความสดใสของหลูซาน เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนอกเหนือจากความงามตามธรรมชาติแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่พักผ่อน และตากอากาศ และเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาเต๋าและพุทธที่สำคัญอีกด้วย
       
       เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2533 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้มีมติขึ้นทะเบียน หวงซาน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
       
       ค่าบัตรผ่านประตู : 230 หยวน(ราว 1,150 บาท)
 
 
 


จังจยาเจี้ย มณฑลหูหนาน (张家界)
 
       อันดับ 3 จังจยาเจี้ย มณฑลหูหนาน (张家界)
       
       จังจยาเจี้ย ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในเขตทิวทัศน์ธรรมชาติอู่หลิงหยวน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ปี พ.ศ.2525 จังจยาเจี้ยได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ปี พ.ศ.2531 อู่หลิงหยวนได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งใน 40 อุทยานแห่งชาติสำคัญ ปี พ.ศ.2535 ยูเนสโก มีมติให้เขตทิวทัศน์ธรรมชาติอู่หลิงหยวนซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ วนอุทยานจังจยาเจี้ย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติหุบเขาสั่วซี เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาเทียนจื่อซัน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
       
       ค่าบัตรผ่านประตู : 245 หยวน(ราว 1,225 บาท)
       ค่าประกัน : 3 หยวน(ราว 15 บาท)
 
 

โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน มณฑลเจ้อเจียง(横店影视城)
 
       อันดับ 2 โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน มณฑลเจ้อเจียง(横店影视城)
       
       โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน ตั้งอยู่ที่อำเภอเหิงเตี้ยน เมืองตงหยัง มณฑลเจ้อเจียง ปี พ.ศ.2539 เหิงเตี้ยนกรุ๊ปใช้เงินลงทุนกว่า 3000 ล้านหยวน(ราว 15000 ล้านบาท) ในการเนรมิตโรงถ่ายภาพยนตร์นี้ขึ้นมา โดยปัจจุบันภายในประกอบด้วยภายในประกอบด้วยฉากสำหรับถ่ายทำมากมาย อาทิ ถนนก่วงโจว ถนนฮ่องกง อุทยานหลวงราชวงศ์หมิง-ชิง พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้ ฉากในสุดยอดภาพเขียนของจีน “ชิงหมิงซั่งเหอถู่" สวนสนุกในฝัน(เมิ่งฮ่วนกู่) อารามเซน ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ฉากและอีกสองสตูดิโอถ่ายทำล้ำสมัยขนาดมหึมา ซึ่งเหิงเตี้ยนถือว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และได้รับการขนานนามว่าเป็น ฮอลลีวูดประเทศจีน
       
       ค่าบัตรผ่านประตูหลายสถานที่(ถนนก่วงโจว ถนนฮ่องกง อุทยานหลวงราชวงศ์หมิง-ชิง พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้ ฉากในสุดยอดภาพเขียนของจีน “ชิงหมิงซั่งเหอถู่" อารามเซน) : 255 หยวน(ราว 1275 บาท) 
       บัตรเข้าสวนสนุกในฝัน(เมิ่งฮ่วนกู่) :160 หยวน(ราว 800 บาท)
       ค่าบัตรผ่านประตูหลายสถานที่รวมบัตรเข้าสวนสนุก : ราคาปกติ 360 หยวน(ราว 1,800 บาท) ราคาฤดูหนาว 305 หยวน(ราว 1,525 บาท)
       ค่าบัตรผ่านทุกสถานที่ : ราคาปกติ 420 หยวน(ราว 2,100 บาท) ราคาฤดูหนาว 360 หยวน(ราว 1,800 บาท)
 
 


 
หุบเขาใหญ่หยาหลู่จั้งปู้เจียง ทิเบต (西藏雅鲁藏布江大峡谷)
 
       อันดับ 1 หุบเขาใหญ่หยาหลู่จั้งปู้เจียง ทิเบต (西藏雅鲁藏布江大峡谷)
       
       หุบเขาใหญ่หยาหลู่จั้งปู้เจียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำหยาหลู่จั้งปู้เจียง จากเมืองปาอีผ่านจุดตัดระหว่างแม่น้ำหนีหยังและแม่น้ำหยาลู่จั้งปู้เจียงไปจนถึงจุดเลี้ยวโค้ง ณ หุบเขาใหญ่หยาหลู่จั้งปู้เจียง เป็นระยะทางกว่า 100 ก.ม. โดยตัวหุบเขาใหญ่หยาหลู่จั้งปู้เจียงมีความยาว 504.6 ก.ม. มีความลึก 6009 เมตร ซึ่งซึ่งเปรียบเหมือนแกรนด์แคนยอนบนหลังคาโลก และยังเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีสัตว์ป่าหายาก เป็น 34.5% ของสัตว์ป่าหายากทั้งประเทศ
       
       หยาลู่จั้งปู้มียอดเขาขึ้นชื่อ อาทิ หนานจยาปาหว่า(Namcha Barwa) เป็นต้น อีกทั้งยังถูกจัดอยู่ใน 10 สุดยอดเส้นทางทัศนาจรในประเทศจีนโดยอยู่ในเส้นทางเดินเท้าในเขตมั่วทัว ในเขตปกครองตนเองทิเบต (ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้) โดยหุบเขาใหญ่หยาหลู่จั้งปู้เจียง ถือว่าเป็นเส้นทางเดินเท้าทัศนาจรที่หฤโหดที่สุดเส้นทางหนึ่งในโลกเลยทีเดียว
       
       ค่าบัตรผ่านประตูธรรมดา : 270 หยวน(ราว 1,350 บาท)
       ค่าชุดบัตรผ่านประตู(รวมค่าทัศนาจรทางเรือ) : 680 หยวน(ราว 3,400 บาท)


เที่ยวประเทศจีน
อัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวล่าสุด : 5 มิ.ย. 2012
ขอบคุณข้อมูลจาก: ASTVผู้จัดการออนไลน์ ส่งรูปภาพหรือข้อมูลท่องเที่ยวประจำจังหวัดของท่านมาประชาสัมพันธ์ ได้ที่ info@guru-tour.com


ขอบคุณรูปภาพจาก: ASTVผู้จัดการออนไลน์
รูปภาพนี้เกิดจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และมีผู้ส่งมาให้ ซึ่งอาจมีลิขสิทธิ์
ถ้าท่านพบรูปภาพที่ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเวบมาสเตอร์ คลิกที่นี่
หากท่านเป็นเจ้าของรูปภาพ กรุณาติดต่อเรา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแนะนำทัวร์ แพ็คเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 


 • Summer นิวซีแลนด์ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีนาคม 2015 เรียนในโรงเรียนมัธยม 
 • 148,900 บาท
 • ทัวร์ฮ่องกง –ดีสนีย์(พัก)- มาเก๊า - เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน 
 • 29,900 บาท
 • ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 
 • 67,900 บาท
 • ทัวร์เกาหลี Happy Summer Love Memory 2014 5วัน 3คืน 
 • 29,900 บาท
 • ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน 
 • 20,900 บาท
 • สิงคโปร์ - Universal - Marina Bay 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย 
 • 22,900 บาท
 • ทัวร์เกาหลี LEELA SKI ROMANTIC KOREA PREMIUM 23-27 JAN , 21-25 FEB 13 
 • 48,900 บาท
 • Pro.11 แพ็คเก็จฮ่องกง - ดีสนีย์ (พัก) 3 วัน 2 คืน 
 • 22,900 บาท
 • ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน เช็ค ตามรอยกลรักลวงใจ เคานต์ดาวน์สุดโรแมนติค 7วัน สายการบินเอทิฮัด 
 • 64,900 บาท
 • ทัวร์เกาหลี Hello Stranger กวน-มึน-โฮ 5วัน บินโคเรียนแอร์ 
 • 32,900 บาท
 • ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ต่งก่วน เซินเจิ้น สวนสนุก OCT EAST ช้อบปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน 
 • สอบถาม บาท
 • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 
 • 14,999 บาท
 • ทัวร์เกาหลี LEELA GRAND SEOUL PREMIUM ( NEW PROGRAM ) 
 • 59,900 บาท
 • ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลีใต้ เกาหลี เกาะเชจู 4 วัน 
 • 13,900 บาท
 • Special Japan Alps 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TG 
 • 45,900 บาท
 • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น Tokyo Deep 5 วัน (JL) 
 • 32,955 บาท
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 4 วัน 
 • 22,500 บาท
 • ทัวร์ภูฏาน ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 5 วัน 4 คืน 
 • 59,900 บาท
 • แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต 2 : 2 วัน 1 คืน 
 • 3,290 บาท
 • ทัวร์บาหลี บาหลี...สุดที่รัก 
 • 27,900 บาท
 • โปรโมทแพ็คเกจทัวร์ของคุณได้ที่นี่
 •  
  บทความท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 


 • วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (Wat Phra Kaew หรือ Temple Of The Emerald Buddha)    
 • 26 ก.ย. 2014
 • 10 สิ่งที่ควรรู้ไว้เมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น    
 • 16 ก.ย. 2014
 • สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว 10 อันดับ    
 • 15 ก.ย. 2014
 • 10 อันดับรถไฟเหาะตีลังกา เร็วที่สุดในโลก    
 • 15 ก.ย. 2014
 • ทะเลสาบซีหู หังโจว    
 • 15 ก.ค. 2014
 • สถานที่ที่มีชื่อเสียงในการชมดอกซากุระ    
 • 14 ก.ค. 2014
 • ข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย    
 • 14 ก.ค. 2014
 • 5 เทคนิคจองโรงแรมราคาถูกแบบง่าย ๆ    
 • 7 ก.ค. 2014
 • 5 สถานที่ต่อไปนี้เป็น Must See เมื่อเที่ยวฮอกไกโดในฤดูร้อน    
 • 1 ก.ค. 2014
 • ชมซากุระ    
 • 26 มิ.ย. 2014
 • More...
 •