คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,823
เมื่อวาน : 52,663
 


วันวานยังหวานอยู่ ที่ “ตลาดบางหลวง รศ.122”

เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วกับเทศกาลกินเจ ที่เดิมชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราจะยึดถือปฏิบัติกันทุกปีจนใน แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายใดก็ถือปฏิบัติกันมากขึ้น เนื่องจากว่าการงดเว้นเนื้อสัตว์นอกจากจะถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแล้ว ยังมีประโยชน์กับร่างกายอีกนานาประการ

นอกจากนี้ยังว่ากันว่าในการจะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใด ก็ตาม ควรจะชำระล้างปาก ลิ้น ให้สะอาดด้วยการกินเจ และกระทำตนให้สะอาดทั้งกาย วาจา ใจ เมื่อนั้นจะบังเกิดความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง เนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจในปีนี้ ฉันขอแนะนำสถานที่ไหว้เทพเจ้าของชาวจีน “จีจินเกาะ” ให้พวกเราได้กราบไหว้ทำจิตใจให้สะอาด สงบ บริสุทธิ์กันอีกด้วย

“จีจินเกาะ” หรือ “สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะ” เป็นกุศลสถานซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสมาคมสหมิตรการกุศลเต็กก่าแห่ง ประเทศไทย ที่ทำงานด้านการเผยแผ่ธรรมะและงานกุศลสงเคราะห์ ต่อมาได้ก่อสร้างเทววิหารที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายเทววิหารแห่งนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2536

สมาคมแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นกุศลสถาน ที่ทำงานด้านการเผยแผ่ธรรมะด้านการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนออกแจกจ่าย ทั้งยังดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ และกุศลสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

เอาล่ะ เมื่อรู้ความเป็นมาคร่าวๆแล้ว ฉันก็เข้ามายังศาสนสถานแห่งนี้ ภายในมีศาลาทรงจีนหลายหลัง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนประยุกต์ร่วมสมัย การจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างนั้นก็เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย เทวรูปของเทพเจ้า และรูปเซียนต่างๆ เป็นงานหล่อด้วยเนื้อทองสำริดแท้

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในศาสนสถานแห่งนี้ก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม” ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์แบบจีนที่สูงเด่นเป็นสง่าถึง 8 ชั้น โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2544 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทย จีนเฉลิม ในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคม ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์นี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

ด้านบนของพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานสิ่งสำคัญก็คือ พระบรมสารีริกธาตุ และแผ่นหินกลมๆที่สื่อถึงความเชื่อของลัทธิเต๋าในเรื่องของบ่อเก็ก หรือความว่างเปล่านั้นเอง นอกจากนี้ด้านในพระมหาเจดีย์ในแต่ละชั้นจะมีภาพวาดและบทกวีของเต๋า และยังมีรูปหล่อเทพเจ้าและปรมาจารย์คนสำคัญๆ เช่น เจ้าพ่อเสือ ให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วย

จากพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิมที่เป็นสิ่งดึงดูดสายตา ผู้พบเห็นแล้ว ที่ศาลาทรงจีนหลังใหญ่ก็ถือว่าสวยงามและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนเช่น กัน ภายในชั้นแรกของศาลานี้ เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าหลายองค์ด้วยกัน แต่องค์ที่ฉันคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือ พระศรีอริยเมตไตรย หรือที่ชาวจีนเรียกว่าพระหมีเล่อโฝว และที่คนทั่วไปมักรู้จักกันในนามพระสังกัจจายน์

พระศรีอริยเมตไตรยนี้ เป็นพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะเด่นตรงรูปร่างที่อ้วนท้วนและมีใบหน้าที่เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉันคิดว่าอาจเนื่องจากประวัติของพระองค์ท่านที่ว่าในยุคของพระองค์มีแต่สิ่ง ดีๆ ความสวยงาม และความสุข จึงได้สะท้อนออกมาในลักษณะของรูปเคารพที่ดูแจ่มใส่เบิกบานและอ้วนท้วน สมบูรณ์ คล้ายกับของชาวพุทธเราที่ว่าพระพุทธรูปในแต่ละสมัยก็จะมีใบหน้าที่แตกต่าง กัน เช่น ในสมัยสุโขทัยพระพุทธรูปจะมีพุทธลักษณะยิ้มเล็กน้อยพองามแสดงถึงสภาพสังคมใน สมัยนั้นว่ามีแผ่นดินที่เป็นปึกแผ่น มั่นคง ผู้คนมีความสุข เป็นต้น

อาจจะถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมของชาวจีนก็ว่าได้ที่ทุกศาลเจ้าจะต้อง ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรยไว้ที่ด้านหน้าศาล ซึ่งอาจจะเป็นนัยหนึ่งของพระองค์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส จึงไว้รับแขกหรือต้อนรับผู้ที่มาเยือน ด้านหลังของท่านก็ยังประดิษฐานเทพเจ้าอีกหลายองค์

เมื่อไหว้เทพเจ้าในชั้นแรกแล้ว เดินขึ้นบันไดด้านข้างมายังชั้นที่สอง ฉันต้องตกตะลึงเพราะนึกว่าตนเองหลุดภพเข้ามาอยู่ในถ้ำ เนื่องจากในชั้นที่สองนี้จัดสร้างบรรยากาศเป็นถ้ำ ซึ่งภายในถ้ำก็เป็นที่ประดิษฐานปรมาจารย์ในสายเต็กก่าอีกหลายองค์ด้วยกัน อาทิ เทพาจารย์ โง้ว มั่ง อู๊ บูรพาจารย์ซ้องไต้ฮง เทพาจารย์เตียว เฮี่ยง ท้ง

จากนั้นด้านนอกที่เป็นระเบียงเปิดโล่งนอกจากจะสามารถชมความงามของพระ มหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิมในมุมสูงและบริเวณภายในสมาคมจนไปถึง แม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังมีศาลาเล็กแบบจีนหรืออาจเรียกว่าหอกลอง และหอระฆังอยู่ทางด้านขวาและซ้าย ส่วนตรงประตูทั้งสองข้างยังมีรูปปั้นนกกระเรียนที่เป็นสัญลักษณ์ของการอายุ ยืน สำหรับชั้นถัดไปมีรูปปั้นกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยศฐาบรรดาศักดิ์ ห้องภายในก็ประดิษฐานรูปเคารพเทพ 3 องค์ด้วยกัน

เมื่อไหว้เทพเจ้าในชั้นแรกแล้ว เดินขึ้นบันไดด้านข้างมายังชั้นที่สอง ฉันต้องตกตะลึงเพราะนึกว่าตนเองหลุดภพเข้ามาอยู่ในถ้ำ เนื่องจากในชั้นที่สองนี้จัดสร้างบรรยากาศเป็นถ้ำ ซึ่งภายในถ้ำก็เป็นที่ประดิษฐานปรมาจารย์ในสายเต็กก่าอีกหลายองค์ด้วยกัน อาทิ เทพาจารย์ โง้ว มั่ง อู๊ บูรพาจารย์ซ้องไต้ฮง เทพาจารย์เตียว เฮี่ยง ท้ง

จากนั้นด้านนอกที่เป็นระเบียงเปิดโล่งนอกจากจะสามารถชมความงามของพระ มหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิมในมุมสูงและบริเวณภายในสมาคมจนไปถึง แม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังมีศาลาเล็กแบบจีนหรืออาจเรียกว่าหอกลอง และหอระฆังอยู่ทางด้านขวาและซ้าย ส่วนตรงประตูทั้งสองข้างยังมีรูปปั้นนกกระเรียนที่เป็นสัญลักษณ์ของการอายุ ยืน สำหรับชั้นถัดไปมีรูปปั้นกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยศฐาบรรดาศักดิ์ ห้องภายในก็ประดิษฐานรูปเคารพเทพ 3 องค์ด้วยกัน

ด้านหลังศาลาใหญ่ เป็นศาลาบรรพชนที่มีป้ายวิญาณมากมายเรียงราย ตรงกลางประดิษฐานพระโพธิสัตว์ตี๋ฉั่งอ้วง หากกราบไหว้เทพเจ้าและบูรพาจารย์กันแล้ว ก็สามารถเดินไปรับลมชมวิวชิลล์ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากันได้ ซึ่งหากมองมาจากฝั่งพระนคร หรือจากบนเรือก็จะเห็นถึงความสวยงามของสมาคมแห่งนี้ที่แมรกตัวอยู่ท่ามกลาง ตึกสูงใหญ่ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

เทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ ลองแวะไปที่สัมผัสบรรยากาศศาสนสถานแบบจีนพร้อมกราบไหว้เทพเจ้าจีนกันได้ที่ สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะกันได้ ขอให้อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มสุขตลอดเทศกาลครับพี่น้อง


“สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะ” ตั้ง อยู่ที่ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 (ซอยวัดทองนพคุณ) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เปิดเวลา 08.00-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2437-2196, 0-2863-3275


อัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวล่าสุด : 2 ม.ค. 2012
ขอบคุณข้อมูลจาก: ผู้จัดการ Online ส่งรูปภาพหรือข้อมูลท่องเที่ยวประจำจังหวัดของท่านมาประชาสัมพันธ์ ได้ที่ info@guru-tour.comรูปภาพนี้เกิดจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และมีผู้ส่งมาให้ ซึ่งอาจมีลิขสิทธิ์
ถ้าท่านพบรูปภาพที่ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเวบมาสเตอร์ คลิกที่นี่
หากท่านเป็นเจ้าของรูปภาพ กรุณาติดต่อเรา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแนะนำทัวร์ แพ็คเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 


 • โปรโมทแพ็คเกจทัวร์ของคุณได้ที่นี่
 •  
  บทความท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 


 • วัดโพธิ์ (Wat Pho) หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร    
 • 26 ก.ย. 2014
 • สวนสันติชัยปราการ (Santi Chai Prakan Pavilion and Public Park)    
 • 26 ก.ย. 2014
 • พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี (National Museum Of Royal Barges)    
 • 26 ก.ย. 2014
 • พระบรมมหาราชวัง (Grand Palace)     
 • 26 ก.ย. 2014
 • 4 งานช้าง เมืองสุรินทร์ ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก    
 • 8 ก.ย. 2014
 • ดำดิ่งใต้โลกทะเลชุมพร ต้องมนต์เสน่ห์ปากน้ำฯ ยลอาทิตย์อัสดงที่เขามัทรี    
 • 16 ก.ค. 2014
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝน    
 • 2 ก.ค. 2014
 • เชียงราย    
 • 26 มิ.ย. 2014
 • Art in Paradise ดินแดนภาพ 3 มิติ    
 • 26 มิ.ย. 2014
 • ตามดูวาฬบรูด้า    
 • 26 มิ.ย. 2014
 • More...
 •